Skip to Content

Trung tâm Huấn luyện Chẩn đoán Kiểu mẫu

Trung tâm Huấn luyện Chẩn đoán Kiểu mẫu của chúng tôi là minh chứng cho cam kết của Roche trong việc mang đến các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và định hình ngành chẩn đoán tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng toàn quốc các khóa đào tạo vận hành trang thiết bị của Roche và thực hành tốt phòng xét nghiệm, nhằm đảm bảo thông tin chẩn đoán chính xác, kịp thời cho chất lượng công tác chăm sóc bệnh nhân.

In trang


Các thông tin liên quan