Skip to Content

Tin tức & Sự kiện của Tập đoàn

Để biết thêm thông tin về Tin tức và Sự kiện của Tập đoàn, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

www.roche.com/media/store/events.htm www.roche.com/media/store/releases.htm

Thông tin liên hệ

Mọi yêu cầu về thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Roche Việt Nam

Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza
561A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT. + 84 28 3810 1888

Fax. + 84 28 3810 1999

Email vietnam.info@roche.com