Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ ở dưới được sử dụng để cung cấp thông tin và không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Roche không thể trả lời các câu hỏi về thông tin y khoa chung hoặc câu hỏi về bệnh trạng cá nhân của bạn. Thuốc và sản phẩm chẩn đoán không thể được đặt hàng trực tiếp qua trang điện tử này. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không trả lời thư điện tử theo mẫu thông tin và thư điện tử tiếp thị.

Trang điện tử này không có chức năng để đặt hàng thuốc hoặc sản phẩm chẩn đoán.

 

Biểu mẫu liên hệ

1000 characters left

Xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp thuận Cookie Nhắm mục tiêu, bạn không thể sử dụng biểu mẫu liên hệ này.