Sự bền vững tại Roche Tác động đối với xã hội
Tương tác với các đối tác liên quan là điều cần thiết để xây dựng lòng tin và hiểu rõ được những thách thức. Bằng cách thực sự đưa sự tham gia của các đối tác liên quan vào hoạt động kinh doanh hàng ngày, chúng tôi có thể cùng nhau phát triển các giải pháp.

Đóng góp chính của chúng tôi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là phát minh và phát triển các loại thuốc cũng như chẩn đoán để cải thiện đáng kể cuộc sống của con người. Điều này đòi hỏi cam kết làm việc với nhiều đối tác khác nhau để một cách liên tục và vững chắc giảm được các rào cản, những điều ngăn chặn hoặc cản trở việc tiếp cận được các sản phẩm của chúng tôi.

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe

Phát triển Dược phẩm thiết yếu

Mang đến một nơi làm việc tuyệt vời

Chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường làm việc nơi nhân viên được khuyến khích xây dựng sự nghiệp và theo đuổi đam mê của mình. Bằng cách mang đến cho mọi người cơ hội phát triển nghề nghiệp, chúng tôi đảm bảo sự tăng trưởng của khoản đầu tư lớn nhất - nhân viên của chúng tôi - và theo sau đó, sẽ là sự thành công của tổ chức của chúng tôi.

Môi trường làm việc

Là một đối tác đáng tin cậy

Đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng với các đối tác liên quan là rất quan trọng để tạo ra giá trị và tăng trưởng bền vững của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách phục vụ bệnh nhân, người chăm sóc họ và bác sĩ, cũng như tập trung các hoạt động của chúng tôi vào việc tạo ra giá trị cho cả công ty và xã hội.

Tôn trọng và ủng hộ nhân quyền
Các nhà cung cấp
Hợp tác với chúng tôi

Bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi đã cam kết giảm thiểu tác động môi trường và biến đổi khí hậu trong nhiều năm, chủ động tìm kiếm các công nghệ mới, bền vững hơn để đạt được mục tiêu này. Ngoài ra, truyền thống làm việc thiện nguyện đã tồn tại ở Roche trong hơn một thế kỷ. Mục đích chung của các hoạt động của chúng tôi là tạo ra tác động lâu dài bằng cách xây dựng các cộng đồng khỏe mạnh và vững vàng hơn.

Truyền thống của sự cam kết
Chung tay mang trung thu yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Vitamin hạnh phúc

Mang lại sự phát triển liên tục

Chúng tôi mong muốn liên tục tạo ra giá trị cho các đối tác liên quan và đạt được lợi nhuận cao, bền vững. Chúng tôi làm điều này để duy trì cam kết nghiên cứu, đảm bảo sự phát triển và độc lập của chúng tôi, cung cấp cơ hội việc làm, phòng ngừa rủi ro và có được sự thu hồi vốn đầu tư tốt.

Cải tiến cho bệnh nhân

please be aware that you are leaving this website.