Roche Pharma Việt Nam và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM hợp tác nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2022 - Hôm nay, Roche Pharma Việt Nam và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hướng đến mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ y tế tại bệnh viện, tăng cường kết nối, hợp tác với các tổ chức và chuyên gia ung bướu trong và ngoài nước, thực hiện các hoạt động vì lợi ích của bệnh nhân và cộng đồng. Đây được xem là một bước tiến quan trọng giữa hai đối tác thông qua tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điều trị và chẩn đoán tiên tiến đối với bệnh ung thư.

Số liệu mới nhất từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (Globocan) 2020 cho thấy tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư1. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Tỉ lệ mắc ung thư mới của Việt Nam đã tăng lên 9 bậc xếp thứ 90/185 quốc gia, từ 165.000 ca mới vào năm 2018 tăng lên 182.000 ca mới vào năm 2020, và tỉ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc xếp 50/185 sau 2 năm. Những con số này cho thấy tình hình mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng nhanh.

Nhằm góp phần cải thiện hiệu quả công tác phòng và điều trị ung thư, Roche Pharma Việt Nam và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác gồm năm nội dung chính tập trung vào nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, tăng cường kết nối trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế; thực hiện các đề án trọng điểm về ung thư vú và ung thư gan cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Hợp tác này tiếp tục khẳng định nỗ lực và cam kết đồng hành lâu dài của Roche Pharma Việt Nam trong việc giải quyết những thách thức về năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam. Là công ty toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực dược phẩm và chẩn đoán hơn 125 năm qua, chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất, tiên tiến nhất trên toàn cầu với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm cải thiện chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, giảm thiểu gánh nặng xã hội mà ung thư gây ra.
Ông Lennor Carrillo
Tổng giám đốc Roche Pharma Việt Nam

Nội dung của Biên bản ghi nhớ bao gồm:

  • Nâng cao năng lực và kinh nghiệm của cán bộ y tế trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư thông qua các chương trình đào tạo và trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế, các buổi sinh hoạt khoa học trong và ngoài bệnh viện.

  • Kết nối, hòa nhập và tham gia hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Ung bướu thông qua các hội nghị trong và ngoài nước, hỗ trợ đăng các bài báo của bệnh viện trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế.

  • Thiết lập và triển khai các hoạt động hướng tới người bệnh và cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục bệnh nhân (tư vấn online, CLB bệnh nhân ung thư…), chương trình hỗ trợ bệnh nhân.

  • Thực hiện đề án tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020-2025 (theo đề án được ký kết giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam). Hợp tác xây dựng và thực hiện đề án Ung thư Gan do Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh chủ trì.

  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu phục vụ việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân, bao gồm các hoạt động nghiên cứu đa quốc gia cũng như các hoạt động nghiên cứu của riêng bệnh viện.

Trước đó, Roche Việt Nam và Bệnh viện Ung Bướu TPHCM đã chính thức ký kết và triển khai Đề án chuyên biệt “Tăng cường tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến cho người bệnh ung thư vú nguy cơ cao giai đoạn 2020 – 2025” ở cấp bệnh viện. Theo đó, trong năm 2021, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã thực hiện hàng loạt Chương trình tư vấn nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú cho cộng đồng, Chương trình tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trên 40 tuổi và nhóm phụ nữ có nguy cơ cao, Chương trình đào tạo, nâng cao chuyên môn cho điều trị đa mô thức cho bệnh lý ung thư vú, và Tăng cường năng lực nghiên cứu lâm sàng tại bệnh viện…


Tài liệu tham khảo:

  1. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf

Tin tức & sự kiện
hiển thị tất cả
25 tháng Ba, 2022

Tìm hiểu thêm

please be aware that you are leaving this website.