Xuất bản ngày 23 tháng 6 năm 2021

Chẩn đoán y khoa sớm chủ yếu dựa vào các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng, nhưng trong những thập kỷ qua, y học đã có những cải tiến đáng kể.

Xét nghiệm chẩn đoán đã trở nên không thể thiếu để phát hiện và theo dõi bệnh, dự đoán đáp ứng điều trị, sàng lọc và phòng bệnh.

Để hiểu được cơ thể tuyệt vời của chúng ta và tìm ra được cách chăm sóc tốt nhất có thể, các chuyên gia y tế dựa trên nhiều công cụ chẩn đoán để thu thập thông tin sức khỏe quan trọng và thấu hiểu từng cá thể.

Chúng tôi làm việc với tất cả các chuyên khoa điều trị để hỗ trợ các nhu cầu thực tế của con người, cộng đồng và hệ thống y tế. Bằng cách xem xét bức tranh toàn cầu của ngành chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đã xác định được 4 lĩnh vực bệnh học gây ra gánh nặng mà chúng tôi tin rằng sẽ cần phải chú trọng hơn để đáp ứng nhu cầu y tế cao. Các nhóm bệnh ngoài việc ảnh hưởng đến cá thể, còn tác động đến những người thân xung quanh, doanh nghiệp, hệ thống y tế và toàn bộ nền kinh tế.

Các lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi

Có thể bạn sẽ quan tâm những nội dung sau: